Panický záchvat-chcete se ho zbavit? tak klikněte zde

 

Panická porucha a její příznaky

Jestliže trpíte panickou poruchou, víte, jak zničující tato nemoc může být. Záchvaty náhle vzniklé úzkosti přicházejí bez ohlášení a očekávání dalšího záchvatu budí trvalou úzkost a napětí. Někteří lidé trpí záchvaty úzkosti ve specifických situacích, jako je např. cesta autobusem, v davu, ale i na místech jako jsou mosty, otevřená prostranství. Pak hovoříme o tzv. agorafobii. Lidé se „citlivým“ místům vyhýbají, často se izolují od druhých a ve vysokém procentu případů se k této poruše přidružuje depresivní nálada. Výhodou je, pokud je nemoc včas diagnostikována a také řádně léčena. Nemocní získávají svůj život opět pod kontrolu a příznaky panické poruchy již neovlivňují jejich život jako dosud.

Nemocní trpící panickou poruchou tvoří 10-15% klientely kardiologů a k psychiatrovi se dostávají v 99% po vyšetření nejméně dvěma lékaři somatických oborů!

Jak vypadá záchvat paniky?
 

Záchvat paniky je období intenzívního strachu nebo výrazné nepohody, při které se náhle vyvinuly 4 nebo více z následujících příznaků:

 • Zrychlené dýchání
 • Pocení
 • Pocity dušení se, zalykání se
 • Bolest na hrudi
 • Nevolnost, pocit na zvracení
 • Točení hlavy, závratě
 • Bušení srdce
 • Pocit nereálnosti okolí, svět je vzdálený, jako film
 • Třes těla i končetin
 • Strach ze ztráty kontroly nad sebou samým
 • Strach ze smrti
 • Návaly horka nebo chladu
 • Brnění nebo svrbění končetin


Co způsobuje záchvaty paniky?

Příčina  onemocnění není známa, ale ukazuje se určitá rodinná vloha pro onemocnění. Až tři čtvrtiny postižených udává přítomnost významného životního stresu v době první ataky. Výzkumy ukazují, že dochází také k určité nerovnováze neurotransmiterů v mozku a jedním z nich je právě serotonin. Tuto nerovnováhu se daří upravovat zmíněnými farmaky.

Ke komplikacím panické poruchy patří také současný výskyt přidružených psychických poruch. Nejčastěji lékaři nacházejí významnou přítomnost deprese nebo obsedantně kompulzivní poruchy.

 

Jak se léčí panická porucha?

Léčba je vedena základními dvěma směry, a to jak psychoterapií tak za použití farmak.

Z psychoterapeutických směrů se uplatňuje zejména kognitivně-behaviorální terapie (používá se technika postupného, pacientem řízeného vystavování se obávaným situacím).

Důležitou součástí léčby je také úprava životního stylu, spánkového režimu a relaxační techniky.Celosvětově uznávanou léčbou první volby mezi farmaky je podávání léků, které mění poměr tzv.neurotransmiterů v mozku. Nejužívanější je skupina ovlivňující zpětné vychytávání serotoninu. Někdy se v úvodu léčby používají i léky bezprostředně snižující úzkost – tzv. anxiolytika. Jejich podávání, zejména to dlouhodobé, je však rizikové zejména z důvodů možného vzniku závislosti. Léčbu vždy doporučuje lékař a léčiva jsou vázána na lékařský předpis.